Център за асистирана репродукция лого

Съобщение

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2016г. до 30.06.2016г., които са в размер на 3 458 771...