Център за асистирана репродукция лого

Изменения и допълнения от 01.04.2019

Уважаеми пациенти ,Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.Основните изменения в него се отнасят до :1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ mlна 0.5 ng\ml.2.Има промяна в заявлението за кандидатстване за финансово и...