Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

окт. 18, 2019

Уважаеми пациенти,  
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.07.2019г. до 30.09.2019г., които са в размер на 4 921 115 лева.

Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 7 765 407 лв.
През третото тримесечие на 2019г. се запазва установената тенденция на повишаване на броя на приетите заявления – приети са 1402 заявления за организационно и финансово подпомагане при 1050 заявления за същия период на 2018г.
През третото тримесечие на 2019г. са издадени 1343 заповеди при 1313 заповеди за същия период на 2018г.
Към настоящия момент периодът от подаване на заявление до издаване на заповед е 1 месец.
През четвъртото тримесечие на 2019г. ще бъде осигурено финансиране на всички заявления, подадени в този период.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...