Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

окт. 26, 2018

Уважаеми пациенти,  
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018г., които са в размер на 4 667 070 лева.

Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 8 860 535 лв.
През третото тримесечие на 2018г. се запазва установената тенденция на повишаване на броя на приетите заявления – приети са 1050 заявления за организационно и финансово подпомагане при 937 заявления за същия период на 2017г.
През третото тримесечие на 2018г. са връчени 1313 заповеди при 1245 заповеди за същия период на 2017г.
За този период са стартирани 810 бр. процедури, при 687 бр. процедури за същия период на 2017г.
Заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през четвърто тримесечие на 2018г., е 1600 броя.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на около 3 месеца от датата на подаване на заявление.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...