Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за януари – към 31.03.2021г.

апр. 12, 2021

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за първо тримесечие на 2021г. относно:

  • Размер на средствата, изразходвани за периода – 3 319 709, 29 лева.
  • Прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през следващото тримесечие, следващо отчетния период  – всички подадени заявления.
  • Приети заявления за периода – 1584 бр. (1347 бр. за същия период на 2020г.).
  • Издадени заповеди за периода – 1363 бр. (1497 бр. за същия период на 2020г.).
  • Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...