Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

апр. 20, 2018

Съгласно чл.7, т.11 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям анализ за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
Общият размер на разходваните средства на ЦАР за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. е в размер на 1 642 334 лева.
Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 18 357 665 лв.
През първото тримесечие на 2018г. са приети 1124 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1001 заповеди и са стартирани 904 бр. процедури – със 173 заявления и 393 заповеди повече спрямо първото тримесечие на 2017г.
Броят на стартиралите процедури от началото на годината е с 237 процедури повече спрямо същия период на 2017г.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на 5 месеца от датата на подаване на заявление.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...