Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

юли 28, 2023

Уважаеми пациенти,

В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно:

Приети заявления за периода – 1434 бр. ; (1467 бр. за същия период на 2022г.)
Издадени заповеди за периода – 1495 бр. ; (1510 бр. за същия период на 2022г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Извършени планови проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР – 11 бр.

Не са установени нарушения по клаузите на договорите.
Разходвани средства от бюджета за финансиране на процедури по АР за второ тримесечие – 5 240 109, 90 лв.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...

Отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на  Център за асистирана репродукция, представям информация за четвърто тримесечие на 2022г....