Център за асистирана репродукция лого

Новини

Тримесечен отчет за април-юни 2017

авг. 8, 2017

Уважаеми пациенти, съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2017г. до 30.06.2017г., които са в размер на 3 397 369 лева.


Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 5 460 031 лв.
През второто тримесечие на 2017г. са  приети 1109 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1045 заповеди и са стартирани 749 бр. процедури.

Общо за полугодието на тази година са връчени 1653 заповеди и са стартирани 1416 бр. процедури.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...