Център за асистирана репродукция лого

Новини

Съобщение

юли 28, 2016

Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2016г. до 30.06.2016г., които са в размер на 3 458 771 лева.
Стартиралите процедури за второто тримесечие на 2016г. са 668 бр.
Прогнозният размер на средствата по чл.3, т.1 за третото тримесечие на 2016 година  е 3 300 000 лева.
Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че в периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г. броят на стартиралите процедури е 1426, като при 537 от тях е постигната клинична бременност  (38% успеваемост).
Броят на родените през първото полугодие на 2016г. деца е 408.
За полугодието са приети 2110 заявления и са връчени 1204 заповеди за организационно и финансово подпомагане.
Общата сума на изплатените средства по процедурите за полугодието е 6 157 869 лева.

За месец август 2016г. заповеди за организационно и финансово подпомагане ще получат заявителите с вх.№  до 30550 вкл.
Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...