Център за асистирана репродукция лого

Новини

Обобщени данни от годишните отчети на лечебните заведения за 2014г.

фев. 20, 2015

Обобщените данни от годишните отчети на лечебните заведения, работили по договор с ЦАР през 2014г., сочат следното:
– Постъпили заявления от пациенти през 2014г. – 4 292 бр.
– Одобрени са 4228 заявления.
– Връчени са 3 442 заповеди за организационно и финансово подпомагане.
– Брой одобрени за АР с приключени процедури – 2940.
– Брой клинични бременности – 1006 (34%).
– Брой родени деца – 883 (30%).
– Брой лечебни заведения, работили по договор с ЦАР – 30.
– Изплатени са на ЛЗ за извършена и отчетена дейност по асистирана репродукция през 2014г. – 11 177 776, 00 лв.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...