Център за асистирана репродукция лого

Новини

Към 30.06.2020г.

юли 22, 2020

Уважаеми пациенти, в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г., които са в размер на 8 203 736 лева. Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет за дейности по асистирана репродукция е 11 796 264 лв.
През второто тримесечие на 2020г. са приети 1051 бр. заявления (1448 заявления за същия период на 2019г.) и са издадени 955 бр. заповеди (2 200 заповеди за същия период на 2019г.).
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през третото тримесечие – всички подадени заявления.
Заявленията, за които е осигурено финансиране през първото полугодие на 2020г., са 2398 броя и процедурите по тях ще бъдат изплатени при представяне на съответната отчетна документация от лечебните заведения, извършващи асистирана репродукция по договор с ЦАР.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...