Център за асистирана репродукция лого

Новини

Изменения и допълнения от 01.04.2019

апр. 9, 2019

Уважаеми пациенти ,
Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.
Основните изменения в него се отнасят до :
1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ ml
на 0.5 ng\ml.
2.Има промяна в заявлението за кандидатстване за финансово и организационно подпомагане – приложение №2 към чл.31, ал.1
Същото може да бъде видяно и изтеглено в секция: “Документи

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...