Уважаеми пациенти,

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.) с тези изменения финансирането на дейностите по асистирана репродукция за 2014 г. ще се осъществява от Републиканския бюджет (Министерство на здравеопазването) .

         Актуалните документи касаещи дейността на Център за асистирана репродукция ще откриете в раздел Нормативни документи или тук!

      Центърът продължава своята ежедневна работа по приемане на заявителни документи. Общественият съвет провежда своите редовни заседания за одобрение на подалите заявления пациенти.

          В кратък срок ще продължи и дейността по раздаване на заповеди за одобрение за извършване на асистирана репродукция.

         Измененията не пречат на клиниките да осъществяват дейности по асистирана репродукция на пациенти получили заповед за одобрение от Ц „ФАР“ през 2013 г.

Графики за дейността на "Център за асистирана репродукция" към 17.04.2014 г.

Графики за дейността на "Център за асистирана репродукция" към 11.04.2014 г.

ДАРЕНИЯ

Дарения в полза на „Център за асистирана репродукция”.

От тази година с до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на „Център за асистирана репродукция”.

Информация в помощ на желаещите да дарят живот!

Сигнали за корупция

 

За връзка с нас

 

Кой е тук

В момента има 10 посетителя в сайта

Повече за нас

Центърът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.
Центърът обслужва до момента над 24 290 души.

Адрес

1431, гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15, ет. 11;
Тел.:+359 (2) 895 31 49  
Факс: +359 (2) 895 31 45
office (at) far-bg.org

Информация за контакти

Важно: За връзка с нас използвайте информацията и формата за контакти тук!

Всички публични документи на "Център за асистирана репродукция"можете да откриете тук! Архив на нормативната уредба дестваща преди вижте тук.

Copyright © 2011